Turystyka w polsce Turystyka zagraniczna W górach

Jak korzystać z ubezpieczenia dla narciarzy?

Odpowiedzialny turysta wybierając się na narty czy snowboard w polskie lub zagraniczne góry, wykupi ubezpieczenie dla narciarzy. Powinien wiedzieć, jak wybrać odpowiednią dla siebie opcję ubezpieczeniową oraz jak korzystać z ubezpieczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dopasowanie zakresu ubezpieczenia

Podstawowe ubezpieczenie dla narciarzy obejmuje swoim zasięgiem koszty leczenia, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) i usługi Assistance. Kupując polisę klient powinien sprawdzić, jakie zimowe sporty obejmuje. Może na przykład dotyczyć tylko wypadków związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, ale nie już kontuzji i wypadków w parkach freeridowych i w ewolucjach na desce snowboardowej. Lepiej dokładnie doczytać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w jakich sytuacjach następuje wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

poradnik-narciarza-5

Uwaga!

Nie powinniśmy kierować się przy wyborze polisy ubezpieczenia narciarskiego wyłącznie jego ceną. Niska składka na ubezpieczenie może wynikać z bardzo niskiej sumy gwarancyjnej polisy lub wielu wyłączeń odpowiedzialności.

W umowie podpisywanej z towarzystwem ubezpieczeniowym musi być wskazana suma ubezpieczenia, czyli górna kwota, do której ubezpieczyciel odpowiada za szkody. Jeśli suma ta jest relatywnie wysoka w stosunku do składki na ubezpieczenie, trzeba dokładnie zapoznać się z OWU polisy. Zdarza się, że ubezpieczenie ma niewielki zakres, a klient godzi się na wysoki udział własny w szkodzie. W efekcie większość kosztów związanych z leczeniem podczas wyjazdu narciarskiego musi on pokrywać z własnej kieszeni.

Koniecznie trzeba sprawdzić, czy ubezpieczenie obejmuje sporty zimowe, jakie zamierzamy uprawiać. Wyłączenia mogą dotyczyć wszelkich sportów ekstremalnych, obciążonych wysokim ryzykiem, czyli np. jazda na nartach poza oznakowanymi trasami zjazdowymi czy korzystanie ze skuterów śnieżnych albo ze skoczni narciarskiej.

Ubezpieczenie dla narciarzy www.elvia.pl z reguły obejmuje tylko skutki zdarzeń nagłych, np. złamanie ręki czy nogi na stoku górskim podczas uprawiania sportów zimowych. W rozszerzonym wariancie można wykupić opiekę ubezpieczeniową również w zdarzeniach, które są konsekwencją chorób przewlekłych, na które choruje klient.

Ważne! Zgłoszenie szkody

Osoby ubezpieczone w ramach polisy dla narciarzy jeszcze przed wyjazdem na ferie powinny zapoznać się, w jakim trybie zgłaszać szkodę ubezpieczeniową. Złamanie tej procedury w najgorszym razie może skutkować odmową udzielenia pomocy lub wypłaty odszkodowania. Szkoda lub kraksa na stoku narciarskim muszą być zgłoszone w odpowiednim czasie, aby ubezpieczyciel zagwarantował wsparcie w ramach polisy ubezpieczeniowej dla narciarzy.

Część towarzystw ubezpieczeniowych zaznacza w swoich warunkach ubezpieczenia, że szkoda musi być zgłoszona w Centrum Alarmowym Ubezpieczenia np. w ciągu 24 godzin od jej zaistnienia, o ile jest to obiektywnie rzecz ujmując możliwe. Jeśli tak się nie stanie, ubezpieczyciel zyska podstawę prawną do odmowy wypłaty odszkodowania.

Popularne